doelgroep analyse

Een Doelgroep Analyse In 5 stappen

Bij een goede doelgroep analyse wordt uiteindelijk bepaald welke doelgroep het meest aansluit bij uw product en/of dienst.

Het is belangrijk om bij een doelgroep analyse een specifieke doelgroepen te selecteren. Op deze manier zullen zoekende klanten zich veel sneller aangetrokken voelen om uw website te betreden en levert het meer klanten op.

Voor kleine bedrijven is het creëren van een niche vaak de enige manier om te kunnen concurreren met grotere partijen. Dit is iets wat grotere partijen namelijk veel moeilijker kunnen doen, omdat ze een groot deel van de markt moeten hebben.

Een doelgroep analyse helpt u om effectiever in te spelen op de touchpoints van uw potentielë opdrachtgevers. naarmate u meer leert over wat de specifieke problemen zijn van uw doelgroep en hoe uw product of dienst hun daarbij kan helpen, des te beter u in staat bent om uw potentielë opdrachtgevers te overtuigen om met u zaken te doen en te blijven.

Hoe maakt u een doelgroep analyse? Hier zijn de 5 stappen.

Stap 1: Bepaal het doel van de doelgroep analyse

Hiermee wordt de invalshoek bedoeld waarvanuit de analyse benaderd zal worden.

U kunt bijvoorbeeld het doel hebben om:

 • Een strategisch (marketing) plan te maken voor uw bedrijf
 • De tevredenheid van bestaande klanten te meten
 • De merkbekendheid bij potentielë klanten te testen
 • De interesses en het gedrag van potentielë klanten beter leren te begrijpen.

Definieer uw doel, neem hier de tijd voor want aan de hand van het doel kunt u bepalen of bepaalde vragen en informatie relevant zijn voor uw doelgroep analyse. Wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over uw potentielë klanten stelt u zichzelf vragen als: Wie zouden mijn producten afnemen? Wat kenmerkt hun?

Als het doel is om tevredenheid van bestaande klanten te meten gaat het om vragen als: Wat vinden onze klanten van onze producten? Waarom vinden ze dat? Is er een verband tussen de kenmerken van klanten die een hoog of laag cijfer geven?

Stap 2: Formuleer hoofdvragen en deelvragen

In de tweede stap gaat u na wat u moet weten om uw doel te bereiken en waar u deze informatie zou kunnen verzamelen. Dit doet u door hoofdvragen en deelvragen op te stellen. Om u op weg te helpen zijn er een aantal categorieën van gegevens met daarbij behorende hoofdvragen en deelvragen.

Demografische gegevens

Gegevens die te maken hebben met leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling. Ook wel persoonsgegevens.

Bijpassende vragen:

 • Welke leeftijdcategorie valt uw doelgroep onder?
 • Is er een dominant geslacht die uw producten koopt of op uw website zit?
 • Wat is de gezinssamenstelling van uw doelgroep?

Geografische gegevens

Deze kenmerken hebben vooral te maken met de topografische ligging van uw doelgroep.

Bijpassende vragen:

 • Binnen een straal van hoeveel km bevinden uw klanten zich?
 • Waar in Nederland zitten de meeste klanten?
 • Wat zijn de interesses van de mensen in “provincie of stad”
 • Wat is het klimaat in dit gebied?
 • Speelt cultuur of traditie een rol?

Sociaaleconomische gegevens

Met sociaal economische gegevens gaat het over de plaats op de maatschappelijke ladder vanuit sociaal en economisch opzicht.

Bijpassende vragen:

 • Wat is het opleidingsniveau van (potentielë) klanten?
 • Welke beroepen oefenen uw(potentielë) klanten uit?
 • Hoeveel moet onze doelgroep verdienen wil ons product interessant zijn voor hun?
 • Zijn onze klanten vaak beslissingsmakers/managers/HRM?

Psychografische gegevens:

Psychografische kenmerken zijn over het algemeen opinies van personen. Voorbeelden van deze kenmerken zijn:

 • Op welke politieke partij wordt het meest gestemd?
 • Welke leefstijl is kenmerkend?
 • Welke overtuiging hebben ze?
 • Wat zijn hun waarden?
 • Wie zijn hun helden?
 • Wij zijn hun slechterikken?

Domein specifieke gegevens:

De mate van betrokkenheid:

 • Hoe betrokken is jouw doelgroep ten opzichte van vergelijkbare producten of diensten?
 • Is het beslissingsproces bij de aankoop lang en ingewikkeld of kort en simpel?

De mate van productbezit en -gebruik:

 • Hoeveel procent van de door u bepaalde doelgroep bezit een bepaald product?
 • Welke factoren zijn belangrijk bij de aankoop van jouw product?
 • Zijn er specifieke dingen waaraan het product moet voldoen?

De aard van het productgebruik:

 • Hoe werkt het product?
 • Hoe wordt het product gebruikt door de doelgroep?
 • Wat is het bestaansrecht van het product?

Verschillen in momenten:

 • Is het gebruik van uw product/dienst afhankelijk van bepaalde momenten?

Merk specifieke gegevens:

De mate van bekendheid van uw product/dienst:

 • Hoe bekend is uw product onder de doelgroep?
 • Wat is uw huidige marktaandeel en welk potentieel zou u hierin kunnen behalen?

De houding van uw doelgroep tegenover het soort product:

 • Hoe staat uw doelgroep tegenover het soort product/dienst dat u aanbiedt?

Koopintenties:

 • Welke factoren bepalen of uw doelgroep overgaat tot conversie?

Koopgedrag:

 • Op basis van welke aspecten doet de doelgroep uiteindelijk aankopen?

Stap 3: Bron bepaling

Als u de tweede stap heeft voltooid heeft u nu een lijst met vragen voor uw doelgroep analyse. Vervolgens is het belangrijk om de bronnen te beredeneren die nodig zijn om de gegevens boven tafel te krijgen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van bronnen die u zou kunnen raadplegen:

 • Uw (potentiële) klanten waarbij u met interviews of enquetes de gegevens over hun boven water haalt.
 • Het CBS (Centraal Bureau Statistiek)
 • Google Scholar
 • Google
 • Vakbladen
 • Famillie
 • Vrienden
 • Collega’s
 • Literatuur
 • Scripties
 • Literatuurstudies
 • Social Media
 • KVK-Gegevens
 • Provincie websites waar vaak veel statistieken over de regio te vinden zijn.

Als laatst nog belangrijke online bronnen waar u veel te weten kunt komen over uw doelgroep:

Google Analytics is een tool die wij willen benadrukken omdat het u ontzettend veel kan vertellen over uw doelgroep. U kunt hier concrete cijfers krijgen van de demografie, de interesses, de geografie, het gedrag en zelfs de technologie die uw doelgroep gebruikt. Zie hieronder een voorbeeld:

Uit deze data kunt u informatie halen over hoe geïnteresseerd mensen zijn in uw website en dit in segmenten opdelen van leeftijd, land, geslacht en nog veel meer.

Aan de hand van de bezoekers op uw website kunt veel te weten komen over wie uw doelgroep is. Uitgebreide doelgroep analyse uitvoeren via Google Analytics? Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u verder helpen. Bel ons op +31 (0)85 130 24 37

Stap 4: Verzamelen en samenvatten

Nu u heeft bepaald welke bronnen u gaat raadplegen om de vragen te beantwoorden is het tijd om aan de slag te gaan. Raadpleeg de bronnen en verzamel zoveel mogelijk informatie die uw vragen kunnen beantwoorden. Zorg ervoor dat u een samenvatting maakt van de belangrijkste gegevens die u vindt terwijl u de verschillende bronnen raadpleegt.

Stap 5: Concludeer en discusseer

De informatie is verzamelt en samengevat. Concludeer hieruit uw bevindingen door uw vragen te beantwoorden met de opgedane kennis. Als laatst zet u in de discussie hoe de doelgroep analyse nog uitgebreider zou kunnen zijn door bijvoorbeeld extra bronnen raad te plegen die nog niet zijn meegenomen. Beschrijf ook waarom bepaalde bronnen niet mee zijn genomen en welke vragen achterwege zijn gelaten.

Voorbeeld doelgroep analyse

voorbeeld doelgroep analyse

Voorbeeld van een doelgroep analyse – bron: Webinar

Doelgroep analyse techniek – Personificatie

Een persona is een generalisatie van een doelgroep in een persoon. Bekijk de afbeelding hieronder:

Deze techniek wordt veel gebruikt om doelgroepen te omschrijven.

Meer weten over doelgroep analyses?

Dit artikel is een mix van onze eigen kennis en van onderstaande bronnen. Hier kunt u nog meer informatie vinden over het maken van een doelgroep analyse.

Heeft u nog vragen over het maken van een doelgroep analyse? Zet een reactie hieronder of neem contact met ons op via het nummer of e-mail adres bovenaan uw scherm!

Deel deze post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email