Menu
+31 (0)85 130 24 37 info@bamboemarketing.nl
Website Ontwikkeling En Website Optimalisatie
Post Series: Online marketing basisgids

Er zijn grofweg twee manieren van aanpak voor realisatie van nieuwe websites en applicaties: Waterval en Kanban. Waterval wordt al een lange tijd gebruikt, Kanban is relatief nieuw. De voor- en nadelen van de beide methodes worden vooral duidelijk in de volgende afbeeldingen.

De bovenstaande afbeeldingen laten zien dat de kans op een mismatch in de verwachtingen van de opdrachtgever en het eindproduct bij de watervalmethode aanzienlijk groter zijn dan bij de Kanban aanpak. Daarnaast krijgt de opdrachtgever elke (bijvoorbeeld 2) weken concreet resultaat in handen wat gedeeld kan worden met de stakeholders en waar direct op gereageerd kan worden. Hierdoor kan sneller bijgestuurd worden en wordt er efficiënter gewerkt.

Korte termijn vs. lange termijn

Op de korte termijn lijkt waterval voor de opdrachtgever interessanter, maar niets is minder waar. Regeren is vooruitzien en dat is precies waar IT-bedrijven goed in zijn: relatief snel verbeteren op basis van ervaringen uit het verleden.

De website is na realisatie vaak een kernonderdeel van de dienstverlening. Omdat een website vaak als bedrijf kritisch aangemerkt kan worden, technieken zich snel ontwikkelen en er altijd sprake is van voortschrijdend inzicht, adviseren we een stapsgewijze aanpak voor het proces.

De beste aanpak in de ICT is Scrum en Kanban (een soort scrum-light), waarbij elke X weken een overleg plaatsvindt en de bakens worden bepaald voor de komende periode. Dit geeft maximale grip op het eindresultaat voor de website.

De werkwijze is ook Agile

Zowel voor hoe werk wordt uitgevoerd als voor de werkwijze zelf geldt dat deze beide Agile zouden moeten zijn. Agile staat voor wendbaar. Na afloop van elk tussenproduct adviseren we een evaluatie te doen, wat in Kanban termen ‘Retrospective’ heet. In deze Retrospective wordt samen gekeken naar wat goed ging en wat beter kan. Als een aanpassing van de werkwijze beter is, dan kan dit samen in overleg. We adviseren elkaar aan te moedigen om alles uit te spreken wat de samenwerking ten goede komt. Dit betekent dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer elkaar aanspreken op wat beter kan.

Wat Kanban uniek maakt

Elke bijvoorbeeld x weken wordt gestart met een planningssessie, samen met de opdrachtgever: wat gaan we maken, wat krijgt uopgeleverd aan het einde van deze ‘deadline, hoe gaan we het ontwikkelen en hoeveel uren kost het.

Elke x weken is er dan ook een demo. We leveren aan jou op wat we hebben afgesproken. Stakeholders zijn van harte welkom en mogen feedback geven. U beslist wat daarmee gebeurd. In deze sessie doen we ook de ‘retrospective’: feedback geven aan elkaar.

De scope van het project kan en mag gedurende de ontwikkeling wijzigen. Kanban zegt ‘embrace change’.

Kanban-team en werkwijze

Een typisch Kanban-team heeft de volgende rollen:

  • Productowner: U, oftewel degene die de eindbeslissingen maakt over welk product er wordt opgeleverd.
  • Stakeholders: leden van het project bij de opdrachtgever die invloed uitoefenen of de productowner.
  • Projectmanager: dit is de projectleider bij de opdrachtnemer.
  • Zoekmachine specialist (SEO-specialist).

Productowner

De productowner is de eindverantwoordelijke van het project en bepaald in welke volgorde de functionaliteiten het project worden ontwikkeld. Samen met de Scrum-master bepaald hij/zij de belangrijkheid van de te ontwikkelen functionaliteiten die zijn opgenomen in de backlog.

Stakeholders

Stakeholders zijn leden van het project die invloed uitoefenen op het project via de productowner. Beslissingen die de productowner maakt, worden gedeeld met de stakeholders. Dit is de verantwoordelijkheid van de productowner.

Project Manager

Dit is bij de opdrachtnemer de projectverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de productowner. De Kanban-master ziet erop toe dat de backlog wordt opgedeeld in sprints en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Developers

Developers zorgen voor de realisatie van de techniek en zijn de ontwikkelaars van het project.

Designers

Designers zijn verantwoordelijk voor de grafische ontwikkeling van het project, zowel in interactie als in vormgevingsopzicht.

Strategen

Strategen zijn verantwoordelijk voor het begintraject, waarin o.a. bepaald wordt wat de doelgroep is, hoe deze aangesproken wordt en bepaald de onlinestrategie. Uit de onlinestrategie wordt een content plan ontwikkeld wat wordt gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp en voor het verdere verloop van het project.

SEO-specialisten

Zodra de website met inhoud gevuld kan worden komt de SEO-specialist, afhankelijk van de wensen van het project, in actie. Samen met de projectmanager wordt bepaald hoe en of de inhoud zoekmachine vriendelijk wordt gemaakt.

Het beste advies

Bij een vastgesteld budget is het logisch dat de opdrachtnemer vanuit dat budget adviseert. Dat is niet per se het beste advies, maar wel wat binnen het budget past. Doorgaans is dat niet de aanpak die het beste resultaat geeft. Vanaf de start ontstaat er met waterval zodoende al een kloof tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

De Kanban aanpak is ontwikkeld om de opdrachtgever een beter eindresultaat te bieden, in een kortere tijd, volgens een efficiëntere projectaanpak, met een groter behoud van motivatie voor het ontwikkelteam en een hogere kwaliteit eindproduct.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *