Menu
+31 (0)85 130 24 37 [email protected]

Online marketing is een steeds competitiever wordende markt, één waarin de ontwikkelingen ontzettend snel gaan. Indien online marketing niet uw corebusiness is, is het ontzettend lastig om op de hoogte te blijven van alle veranderingen.

Het proces omtrent online marketing moet consistent volgends een specifieke volgorde worden aangepakt. Er zijn twee typen mensen nodig: adviseurs en specialisten. De adviseur heeft een helikopter view en beheert het proces. De specialisten garanderen kwaliteit door hun focus op een specifiek vakgebied in de online marketing.

Wat in de praktijk vaak gebeurt is dat opdrachtgevers zelf de rol van adviseur op zich nemen en daarbij ontstaan meestal problemen als:

 • Lastige communicatie met specialisten omdat de opdrachtgever het vakjargon niet kent en omdat specialisten vaak niet de beste communicatie vaardigheden hebben.
 • De opdrachtgever moet zijn verhaal meerdere keren uitleggen.
 • Te weinig tijd voor regelmatig overleg met verscheidene specialisten.
 • Aangesloten specialisten zijn vaak niet de juiste partij voor de opdrachtgever.
 • Gemiste kansen doordat sommige online marketing kanalen niet worden gebruikt.
 • Volle prijs betalen voor elk specialisme.
 • Slechte kwaliteit wanneer een bedrijf in wordt gehuurd voor online marketing als geheel.
 • Onduidelijkheid over wat online marketing (heeft) op(ge)levert.
 • Het missen van omzet- en winst (groei).

Herkent u zich hierin?  Weet dat als u niet groeit u achterop begint te raken omdat de mogelijkheden van online marketing in elke branche meer en meer worden gebruikt. Daarom is het ontzettend belangrijk om dit zo snel mogelijk goed te regelen.

Bij Bamboe Marketing krijgt u een persoonlijke online marketing adviseur toegewezen die uw bedrijf en online marketing situatie onder de loep neemt. Uw adviseur zet een passende online marketing strategie op om zoveel mogelijk bijdrage te leveren aan uw gezette doelstellingen.

U kunt uw adviseur altijd raadplegen met vragen, ideeën en/of opmerkingen en er zal regelmatig overleg plaatsvinden om de resultaten te rapporteren en vervolgstappen te bespreken.

Uw adviseur regelt en communiceert met externe als interne specialisten voor de verscheidene aspecten van online marketing. Hierbij kunt u denken aan website ontwikkeling, website optimalisatie, adverteren op Google, adverteren op social media, affiliate marketing, e-mail marketing, design en hosting.

Op deze manier zorgen wij voor complete ontzorging van online marketing voor u.

De taken en verantwoordelijkheden van uw online marketing adviseur:

 • Het maken van assessments van uw markt, doelstellingen en online marketing situatie.
 • Het opzetten en bijhouden van een dossier over uw bedrijf.
 • Op de hoogte blijven van alle ontwikkeling in online marketing.
 • Het opzetten en bijhouden van een overkoepelend online marketing plan.
 • Het inzetten van de juiste specialisten op het juiste moment.
 • Alle communicatie met specialisten regelen en informatie samenvatten.
 • Regelmatig met u overleggen over de resultaten van uitgezette acties en de taken die daaruit voortvloeien.

Assessment van de markt, doelstellingen en online marketing situatie

Wij zullen een aantal vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de markt waarin u opereert, wat uw doelstellingen zijn en hoe de huidige online marketing situatie van uw bedrijf is.

Naast het stellen van vragen maken wij gebruik van een aantal tools die ons meer inzicht geeft in uw online marketing situatie, zo gebruiken wij:

 • Google Analytics om alle data die de website genereert te analyseren.
 • Google Pagespeed Insights voor de technische optimalisatie van de website.
 • Google Keyword planner voor zoekwoorden onderzoek.
 • Mozbar en SerpStat voor zoekwoorden en zoekmachine optimalisatie onderzoek.
 • Hotjar om de customer journey van klanten op de website te analyseren.
 • Google Trends om trends te ontdekken op specifieke zoekwoorden.
 • Social media analytics om uw social media situatie te analyseren.

Dossier van uw bedrijf en online marketing situatie

In uw persoonlijke dossier wordt alle informatie bijgehouden die wij opdoen tijdens onze assessments, analyses en het maandelijkse overleg.

In het dossier is informatie te vinden over uw:

 • Visie en missie
 • Doelstellingen
 • Markt
 • Doelgroep
 • Producten & diensten
 • Online marketing situatie (huidig en gewenst)
 • Online marketing strategie
 • Online marketing resultaten
 • Bedrijfsresultaten
 • Offline marketing

Op de hoogte blijven van alle ontwikkeling in online marketing.

Omdat online marketing een constant veranderend landschap is, moet uw adviseur op de hoogte blijven van de veranderingen in online marketing.

Overkoepelend online marketing plan op basis van doelstellingen

In het online marketing plan wordt de huidige situatie en de toekomstige situatie omschreven met de strategie die moet worden toegepast om tot de gewenste situatie te komen.

Voor het beschrijven van de huidige situatie worden deze vragen beantwoord:

 • Is het duidelijk welke KPI’s het belangrijkst zijn?
 • Welke data is nu zichtbaar?
 • Is er een website? Zo ja. Wat is de kwaliteit van de website?
 • Wordt Google Ads gebruikt? Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?
 • Wordt conversie/ website optimalisatie gebruikt, Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?
 • Wordt social media gebruikt, Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?
 • Wordt link building gebruikt, Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?
 • Wordt affiliate marketing gebruikt? Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?
 • Wordt e-mail marketing gebruikt? Zo ja. Hoe en wat zijn de resultaten?’
 • Wat zijn de resultaten van online marketing?

Voor het beschrijven van de gewenste situatie worden deze vragen beantwoord:

 • Welke online marketing doelstellingen zijn af te leiden van gezette omzetdoelstellingen.
 • Welke KPI’s zijn het belangrijkst?
 • Welke data moet zichtbaar zijn?
 • Wat moet de kwaliteit van de website worden?
 • Hoe zetten we Google Ads in en wat moeten de resultaten worden?
 • Hoe zetten we conversie optimalisatie in en wat moeten de resultaten worden?
 • Hoe zetten we Social Media in en wat moeten de resultaten worden?
 • Hoe zetten we e-mail marketing in en wat moeten de resultaten worden?
 • Hoe zetten we affiliate marketing in in en wat moeten de resultaten worden?
 • Wat moeten de resultaten van online marketing worden in hoeveel tijd?

Inzetten van de juiste specialisten op het juiste moment

Bamboe Marketing is constant bezig met het screenen van specialisten op basis van portfolio, resultaten, proces, reactiesnelheid, groei, doelstellingen, visie en missie en recensies. Wij werken alleen samen met gekeurde partners waarvan wij zeker weten dat zij de beste kwaliteit zullen leveren voor de prijs die ze vragen. Uw online marketing adviseur is op de hoogte van de voor en nadelen van de verscheidene aangesloten partners en zal op basis van uw bedrijf, doelstellingen en budget de juiste partijen aansluiten op het juiste moment.

Alle communicatie met specialisten regelen en informatie samenvatten

Uw online marketing adviseur communiceert intensief met de aangesloten specialisten zodat de kwaliteit van alle online marketing kanalen wordt gewaarborgd. De specialisten rapporteren aan uw online marketing adviseur en uw online marketing adviseur maakt een samenvatting van alle informatie en rapporteert deze vervolgens aan u.

Regelmatig overleg

Uw online marketing adviseur rapporteert op vaste tijdstippen de samenvatting van alle resultaten en de vervolgacties die eruit voortvloeien aan u.

Waarom Bamboe Marketing?

Bamboe Marketing is niet het enige online marketing bureau wat complete ontzorging op online marketing gebied levert. Wat ons uniek maakt, zijn de volgende punten:

 1. Onze visie en missie
 2. Greennova
 3. MVO Gids
 4. Wij hebben en nemen uitsluitend adviseurs in dienst, geen specialisten.
 5. Prijs en manier van aanbieden
 6. Ons netwerk

Visie en missie

Onze visie is een toekomst waar we ons geen zorgen hoeven te maken dat onze planeet mogelijk onbewoonbaar wordt.

We weten dat er veel mensen zijn die deze toekomst ook willen bereiken.

Onze missie is om deze mensen hun ideeën en bedrijven te laten groeien als een bamboe. Wij zullen zo goed mogelijk onze tijd, ideeën, kennis, geld, ervaring en netwerk gebruiken om zo snel mogelijk onze visie werkelijkheid te maken.

Het resultaat van deze visie en missie is dat wij ons focussen op mensen en bedrijven die duurzaamheid en MVO hoog in het vaandel hebben. Het voordeel voor u als u één van deze mensen bent, is dat wij meer weten van duurzaamheid en MVO dan andere online marketing partijen, de problemen die zich voordoen en de kansen die het biedt.

Greennova

Vanuit Bamboe Marketing hebben wij Greennova gelanceerd, een webshop voor duurzame producten. Uw product zou hiertussen kunnen staan of wij zouden over uw dienst kunnen bloggen op deze webshop.

MVO Gids

Naast de webshop zijn wij vanuit Bamboe Marketing partner van de MVO Gids, dat is een app die sinds kort gelanceerd is door MVO Noord Nederland. Deze gids creëert een overzicht van alle bedrijven, nieuwsartikelen en evenementen die in Noord Nederland en later over heel Nederland plaatsvinden. Wij kunnen u hierbij ook aansluiten en u helpen om uw producten of diensten daar te promoten.

Ons netwerk

Wanneer u bij ons aansluit, sluit u zich aan bij ons netwerk van verscheidene gekeurde specialistische online marketing partners en bij ons netwerk van andere bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid. Wij zijn constant bezig om ons meerwaarde te bieden aan ons netwerk door partijen met elkaar te koppelen.

Uitsluitend adviseurs, geen specialisten

Wij hebben geen specialisten zelf in dienst, alleen adviseurs. De reden daarvoor is simpel, net als u moeten we blijven bij waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. Hoe meer we daarop focussen hoe beter we worden.

Het specialistische werk laten we over aan specialistische mensen en bedrijven. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het ontwikkelen van websites en apps.
 • Het hosten van websites
 • Het optimaliseren van websites.
 • Het optimaliseren van campagnes (Google Ads, Social Media, E-Mail)
 • Het configureren van Google Analytics
 • Het maken van content zoals tekst, afbeeldingen en video.

Prijs en manier van aanbieden

Wij werken met een variabele vergoeding voor specialistische projecten en een vaste vergoeding voor het proactieve beheer van het online marketing proces.

De variabele vergoeding is een vast percentage van 25% over het budget voor een opdracht.

 • 5% van het budget is voor het koppelen van de juiste specialist voor de opdracht.
 • 10% is voor de communicatie tussen de specialist(en) en de opdrachtgever.
 • 10% is voor het bewaken van de kwaliteit van de specialist door proactieve monitoring.

De overige 75% is voor de uitvoering van de opdracht. Bij het koppelen van de specialist zorgen wij ervoor dat u de beste prijs kwaliteit verhouding krijgt. Het is dus goed mogelijk dat er minder dan 75% van het budget wordt uitgegeven.

De vaste vergoeding is een vast bedrag per maand voor:

 • Het bijhouden van het (online marketing) dossier
 • Het bijhouden van het online marketing plan
 • Het uitvoeren van (online marketing) assessments
 • De vaste online marketing overleg momenten.
 • Het monitoren van de online marketing situatie
 • Het samenvatten van alle online marketing informatie

Het bedrag van de vaste vergoeding is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en hoevaak het overleg en de monitoring plaatsvindt. Dit bedrag is op maat.

Omdat wij samenwerken met gekeurde partners en wij hun voorzien van regelmatig werk ontvangen wij vaak een speciale prijs. Dit zorgt er vaak voor dat u zelfs nog goedkoper uit bent dan, wanneer u zelf een specialist zou regelen.