Inleiding “Bamboe Marketing” is toegewijd aan de wettige, eerlijke en transparante verzameling van jouw gegevens. Deze beleidsregels regelen de gegevensverzameling door ons en onze dochterondernemingen (gezamenlijk het “Bedrijf”) wanneer je onze producten, diensten, software en website (gezamenlijk de “Diensten”) koopt of gebruikt. Het is opgesteld om je te helpen begrijpen welke soorten informatie we van jou verzamelen, hoe we deze gebruiken, evenals hoe we deze delen, opslaan en beschermen. Als je het niet eens bent met dit beleid, moet je onze Diensten niet gebruiken. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, ga je akkoord met dit beleid, dat van tijd tot tijd kan veranderen om onze praktijken en toepasselijke wetten beter weer te geven. Jouw voortgezet gebruik na het maken van de wijziging(en) wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

Kinderen jonger dan 13 jaar

[OPMERKING: ALS JE MARKETING VOERT NAAR EN/OF GEGEVENS VERZAMELT VAN MINDERJARIGEN, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen (kinderen onder de 13 jaar of de equivalent, afhankelijk van de jurisdictie, “Kinderen”) en het gebruik van onze Diensten door Kinderen is strikt verboden. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van Kinderen. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie van Kinderen hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als je denkt dat we informatie van of over Kinderen hebben, neem dan contact met ons op.

Soorten informatie die we verzamelen [OPMERKING: ALS JE ZICH IN CALIFORNIË, DE EU OF EEN ANDERE JURISDICTIE MET SPECIFIEKERE REGELS VOOR GEGEVENSBESCHERMING BEVINDT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

[OPMERKING: ALS JE GEGEVENS VAN INWONERS IN CALIFORNIË OF DE EU OF ANDERE JURISDICTIES MET SPECIFIEKERE REGELS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VERZAMELT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

[OPMERKING: ALS JE GEVOELIGE INFORMATIE VERZAMELT, ZOALS CREDITCARDNUMMERS OF SOCIALE VERZEKERINGSNUMMERS, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

We verzamelen informatie als je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld, als je je aanmeldt voor onze Diensten, geef je ons mogelijk jouw naam en e-mailadres. Je kunt ons ook gegevens verstrekken wanneer je ons een e-mail stuurt of feedback geeft. Daarnaast kun je informatie online indienen via enquêtes, formulieren, portals of andere interactieve activiteiten op onze website. Details over transacties die je uitvoert via onze website. Het is altijd jouw keuze of je al dan niet persoonlijke gegevens verstrekt. Verstrek geen persoonlijke gegevens tenzij je hiertoe gemachtigd bent.

We kunnen de volgende informatie rechtstreeks van jou verzamelen:

Informatie die persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, e-mailadres en een andere identificator waarmee je online of offline kunt worden gecontacteerd (“persoonlijke informatie”); Informatie over jou, maar individueel niet identificeerbaar; en/of Informatie over hoe je interactie hebt met onze websites, zoals jouw internetverbinding of de apparatuur die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk een link hebben naar onze site of vanuit onze site toegankelijk zijn. We controleren de trackingtechnologieën van deze derde partijen of hoe ze worden gebruikt niet. Jouw interacties met deze sites vallen onder de toepasselijke privacyverklaringen van de derde partijen. Als je vragen hebt over deze sites, neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke aanbieder.

We kunnen ook automatisch informatie verzamelen:

Terwijl je interactie hebt met onze website, kunnen we automatische gegevensverzamelings technologieën gebruiken om bepaalde informatie over jouw apparatuur, browseacties en -patronen te verzamelen, waaronder: details van jouw bezoeken aan onze website en informatie over jouw computer en internetverbinding. De informatie die we automatisch verzamelen, bevat geen persoonlijke informatie.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen cookies bevatten. Je kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de juiste instelling in je browser te activeren, maar als je dit doet, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze website. Tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer je je browser naar ons richt.

[OPMERKING: ALS JE NAAST OF IN PLAATS VAN COOKIES GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIE GEBRUIKT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

Hoe we jouw informatie gebruiken

We gebruiken informatie die we over jou verzamelen of die je aan ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, om onze Diensten aan jou te presenteren; om je informatie, producten of diensten te verstrekken die je bij ons aanvraagt; om elk ander doel te vervullen waarvoor je deze verstrekt; om je op de hoogte te stellen over jouw account/abonnement, inclusief vervaldatum en verlengingskennisgevingen; om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten te handhaven die voortvloeien uit contracten tussen jou en ons, inclusief facturering en incasso; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of voor elk ander doel met jouw toestemming.

Als je een EU-ingezetene bent, zullen we jouw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als we een of meer juridische grondslagen hebben om dit te doen volgens de GDPR. Dit betekent dat we jouw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als je jouw toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en jouw belangen en fundamentele rechten wegen niet op tegen die belangen; het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen; of het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met wie we jouw informatie delen

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkele individu identificeert, zonder beperking bekendmaken.

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die je verstrekt zoals beschreven in dit beleid bekendmaken aan onze teamleden, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die er een zakelijke behoefte aan hebben; aan aannemers, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken ter ondersteuning van ons bedrijf; aan een koper of andere opvolger in geval van een fusie, desinvestering, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of alle activa van het Bedrijf; om het doel waarvoor je het verstrekt, te vervullen; voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer je de informatie verstrekt; en/of met jouw toestemming.

We kunnen jouw persoonlijke informatie ook bekendmaken: om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of een regelgevende instantie; en/of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden.

Als we van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of passend is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het Bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

[OPMERKING: ALS JE PERSOONLIJKE INFORMATIE BEKENDMAAKT AAN DERDEN VOOR MARKETING OF ALS JE ENIGE GEGEVENS VERKOOPT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN.]

Hoe we jouw persoonlijke informatie beschermen We kunnen jouw persoonlijke gegevens opslaan in een willekeurige regio of in elk land waar wij of onze serviceproviders faciliteiten hebben. We implementeren redelijke processen en volgen best practices om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Helaas is de verzending van informatie via internet niet volledig veilig. We zullen ons best doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van de persoonlijke informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen.

Elke verzending van persoonlijke informatie is op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de website. We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen opslaan totdat het niet langer nodig is om het/doel(en) te vervullen waarvoor het werd verzameld of zoals vereist of toegestaan door de wet; op dat moment zal het worden geanonimiseerd, verwijderd of geïsoleerd.

[OPMERKING: ALS JE JE IN CALIFORNIË, DE EU OF ANDERE JURISDICTIES MET SPECIFIEKERE REGELS VOOR GEGEVENSBESCHERMING BEVINDT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN MET BETREKKING TOT DE REGELS VOOR “OVERDRACHT”.]

Toegang tot en correctie van jouw informatie Je kunt verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt door contact met ons op te nemen via [email protected]. We kunnen een verzoek om informatie te wijzigen weigeren als we van mening zijn dat de wijziging in strijd zou zijn met een wet of wettelijke vereiste, of de informatie onjuist zou maken.

[OPMERKING: ALS JE JE IN CALIFORNIË, DE EU OF ANDERE JURISDICTIES MET SPECIFIEKERE REGELS VOOR GEGEVENSBESCHERMING BEVINDT, MOET JE EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN OVER HET “RECHT OM TE WORDEN VERGETEN”.]

Hoe je contact met ons kunt opnemen Als je vragen hebt over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via:

GrowLikeBamboo

Johan Winklerwei 433, Leeuwarden

Friesland, Netherlands 8915EZ

[email protected]

+31 085 130 24 37

https://bamboemarketing.nl