Bamboe Marketing Management

Online marketing is een steeds competitiever wordende markt, één waarin de ontwikkelingen ontzettend snel gaan. Indien online marketing niet je core business is, is het lastig om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. 

Laat staan ze te gebruiken. Er zijn twee typen mensen nodig voor online marketing: managers en specialisten. De manager heeft een helikopterview en beheert het online marketing proces. 

De specialisten garanderen kwaliteit door hun focus op een specifiek vakgebied.

De uitdaging

Vaak is de realiteit dat opdrachtgevers zelf de rol van online marketing manager op zich nemen. Daarbij ontstaan vaak problemen zoals:

 • Lastige communicatie met specialisten omdat opdrachtgevers het online marketing vakjargon niet beheersen.
 • Opdrachtgevers moeten hun verhaal meerdere malen uitleggen.
 • Opdrachtgevers hebben het te druk voor regelmatig overleg met de verscheidene specialisten.
 • Een overkoepelend plan en strategie ontbreekt.
 • De aangesloten specialisten zijn mogelijk niet de meest geschikte partij voor de opdrachtgever.
 • Gemiste kansen doordat sommige online marketing kanalen niet (goed) worden gebruikt.
 • Te veel kosten voor bepaalde werkzaamheden.
 • Slechte kwaliteit van de werkzaamheden door gebrek aan specialisme.
 • Doelstellingen worden niet behaald.
 • Het is onduidelijkheid wat online marketing (heeft) opgeleverd..
 • Het missen van omzet- en winstgroei.

Onze Oplossing

Je krijgt een online marketing adviseur toegewezen die je bedrijf en online marketing situatie analyseert.

Op basis van de analyse zet je adviseur een strategie en actieplan op en doet aanbevelingen voor specialisten. Ook schat je adviseur het benodigde budget in om je doelstellingen te bereiken.

Je adviseur koppelt online marketing specialisten aan je bedrijf en bemiddeld in de communicatie tussen jou en specialisten.

Dit door bijvoorbeeld een overkoepelend online marketing dossier op te zetten die specialisten kunnen lezen en aanvullen.

Je kunt je adviseur raadplegen met vragen, ideeën en/of opmerkingen en er zal regelmatig overleg plaatsvinden om resultaten en vervolgstappen te bespreken.

Onder specialistische werkzaamheden vallen taken als: website ontwikkeling, adverteren op zoekmachines en social media, ontwikkelen van content en het uitvoeren van data configuratie.

Voordelen van Online Marketing Management

 • Duidelijke doelstellingen en een passende begroting voor een duidelijk gedefinieerde periode (oftewel S.M.A.R.T)
 • Besparen van onnodige (hoge) kosten bij specialistische werkzaamheden.
 • Alle acties staan in lijn met je doelstellingen.
 • Je kunt gebruik maken van onze kennis van verscheidene online marketing partijen en de verschillen tussen die partijen. Zodoende kunnen we de meest geschikte specialisten voor je koppelen aan jouw bedrijf.
 • Alle informatie over je bedrijf met betrekking tot online marketing wordt voor je samengevat en zo efficiënt en effectief mogelijk gerapporteerd.
 • De communicatie wordt zo efficiënt mogelijk voor je ingericht. Je kunt je mate van betrokkenheid zelf kiezen.
 • Uitvoerende werkzaamheden van online marketing worden voor je gemonitord, overlegd en bijgestuurd.
 • Je bent volledig op de hoogte van de resultaten van online marketing.

Diensten

Online marketing management bestaat uit meerdere diensten: online marketing advies, planning, koppelen aan specialisten en bemiddelen tussen jouw en de specialisten.

Voortgangsrapportages

Voor een voortgangsrapportage wordt je huidige en gewenste situatie geanalyseerd. De huidige situatie analyse kunnen bestaan uit de volgende sub-analyses (maar niet uitsluitend tot):

 • Een overkoepelende analyse waarbij de huidige online marketing strategie, budget, de lopende campagnes, de resultaten van die uitgevoerde campagnes in kaart gebracht (indien aanwezig).

 • Een doelgroep analyse waarbij we via een interview en via Google Analytics achterhalen wie je online marketing doelgroep is.

 • Een zoekwoorden en social analyse waarbij we achterhalen via Google Keyword Planner, Google en social media waar mensen naar zoeken en wat mensen interessant vinden.

 • Een data configuratie analyse waarbij we de belangrijkste statistieken, de configuratie van tools zoals Google Analytics, Google Tag Manager en Google Data Studio nalopen.

 • Een website analyse waarbij we de snelheid, de technische optimalisatie, de zoekmachine optimalisatie, de conversie optimalisatie en de prestaties van je website onderzoeken.

 • Een marketing kanalen analyse waarbij we de resultaten van elk marketingkanaal in Google Analytics onderzoeken.

Voor de gewenste situatie vragen wij om je omzet, winst en kosten doelstellingen. Als deze niet gedefinieerd zijn helpen wij je daarbij. Wanneer je specifieke doelstellingen hebt voor bijvoorbeeld de website of een online marketingkanaal dan worden deze doelstellingen in kaart gebracht en beschreven. Indien je geen specifieke doelstellingen hebt, worden je bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt genomen.

Planning en advies

Wij beredeneren een overkoepelende strategie voor je bedrijf en stellen een actieplan op voor een bepaalde periode. Wij beredeneren welke specialisten nodig zijn voor de implementatie van het actieplan en geven je samen met de specialisten een schatting van het benodigde budget.

Koppelen aan specialisten

Je bedrijf koppelen aan specialisten kan op twee manieren:

1. Wij regelen de kennismaking en de specialist doet zelf de onderhandelingen met jou.
2. Wij doen de onderhandeling voor de specialist met je.

Bemiddeling

Je kunt er ook voor kiezen om de communicatie met de specialisten door ons te laten doen en dat wij rapporteren aan jou. Het zal soms handiger zijn als j edirect met de specialisten schakelt als zij bijvoorbeeld bedrijfsinformatie nodig hebben maar over het algemeen hebben de specialisten iemand nodig met een helicopterview van de online marketing situatie van jouw bedrijf.

Bij online marketing bemiddeling kunnen wij je helpen door:

 • De communicatie tussen jou en specialisten efficiënt en effectief in te richten.
 • De communicatie tussen jou en specialisten uit handen te nemen.

Prijs per dienst

Dienst Prijs
Voortgangsrapportage
€500,-
Adviesrapport
€250
Bemiddeling
€105 euro per uur
Koppelingen
€105 euro per uur